Skip to content

XXX. Deň prim. MUDr. Jána Straku. Jarné gynekologické dni 2023

Dátum konferencie: 31. marec – 1. apríl 2023
Miesto: Hotel Družba, Jasná

Termín: 31. marec – 1. apríl 2023
Miesto: Hotel Družba, Jasná
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Web podujatia

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com